Notice and Takedown procedure (complaints about unlawful content) / การแจ้งปิดเว็ปไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฏหมาย

If you believe that there is unmistakably unlawful content on a website hosted by us, you can file a complaint with us. We handle complaints on the basis of the Information Communication Technology ICT The purpose of the ICT code is to ensure that a report is always handled. This does not mean that the content must always be removed. After all, it may be that a site is mentioned that ultimately does not appear to violate the law.

Who do I have to issue a Notice and Takedown request if I discover illegal or punishable information on the internet?

Preferably with the person who has placed the information. But that is not always desirable or possible. In that case, the code states that you have to scale up to the organization that is closest to the source. For example, this could be the manager of a web forum or, if unknown, the owner of the website. If it is not known, the person who is hosting the website is looked at. So the closer you are to the source, the better. For each situation, it must be considered who is the next partner in the entire chain. *

The parties are, in order of approach, as follows:

  • First of all, the person or organization that posted the content.
  • Then the administrator of the website.
  • If there is no result, the holder of the domain name.
  • Then you can approach the hosting provider.
  • Finally, you can contact the registrar of the domain name.

The complainant must motivate the complaint with unambiguous evidence and clarification of having an interest in the complaint. This is best done with the help of screenshots and direct links to content. We will then assess the complaint. If we decide that there is no question of unlawful or punishable content, we will inform the notifier of this with a substantiated response. If there is unmistakable unlawful or punishable content, then CodeOrange Hosting must ensure that this content is removed. If it is not unmistakably clear that the content is unlawful, we will inform our customer of the complaint and request the customer to remove the content or contact the reporter directly. If the complainant and the customer do not come out together, then a court decision must provide a solution. For this the complainant will have to report the offense. 

You can submit a Notice and Take Down request via our Support Team by contacting us.

สำหรับภาษาไทย

          หากท่านเชื่อว่ามีเนื้อหาหรือข้อความที่ผิดกฏหมายบนเว็ปไซต์ที่ใช้บริการโฮสของเรา ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ทางเราโดยตรง โดยเราจะรับข้อมูลพร้อมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ ICT ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือผิดกฏหมายจะต้องถูกทำการตรวจสอบก่อนที่จะมีการลบออกจากระบบ ซึ่งหากการตรวจสอบพบว่าไม่ผิดกฏก็ไม่สามารถกระทำการใดๆได้

ท่านจะต้องแจ้งใครหลังจากท่านพบเนื้อหาที่ผิดกฏหมายหรือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความวุ่นวายบนอินเตอร์เน็ต

          ต้องแจ้งให้ท่านทรายก่อนว่าในแต่ละประเทศหรือแต่ละเมืองมีกฏหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราแนะนำให้แจ้งข้อมูลไปยังผู้ที่ดูแลเว็ปไซต์หรือบริษัทย์หรือแม้กระทั้งผู้ที่มีหน้าที่ดูแลในส่วนของฟอรั่มที่มีเนื้อหาผิดกฏนั้นๆก่อน แต่หากท่านไม่ทราบว่าใครดูแลในส่วนเว็ปไซต์นั้นๆหรือฟอรั่มนั้นๆท่านสามารถแจ้งมายังผู้ให้บริการโฮสติ้งแก่เว็ปไซต์นั้นได้ 

สำหรับการแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฏหมายสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งได้ดังนี้

  • ขั้นแรกคือการแจ้งไปยังบุคคลหรือผู้ดูแลหรือบริษัทย์ที่ลงข้อความหรือเนื้อหานั้น
  • ขั้นต่อไปคือแจ้งไปยัง Admin ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • หากยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ให้แจ้งไปยังผู้ดูแลชื่อโดเมน
  • ขั้นต่อไปท่านสามารถติดต่อไปยังผู้ให้บริการโฮสของเว็ปไซต์นั้นได้
  • ขั้นสุดท้ายคือการติดต่อไปยังผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน

          ทั้งนี้ทั้งนั้นการแจ้งเพื่อทำการปิดเว็บไซต์ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลการแจ้งรวมถึงเนื้อหาและหลักฐานในการแจ้งปิดเว็บไซต์หรือเนื้อหานั้นๆ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการ Screenshot หรือแคปภาพหน้าจอของเนื้อหาที่ท่านคิดว่าผิดกฏหมายและ Link สำหรับการเข้าไปยังหน้าเนื้อหานั้นๆ ผู้ที่ได้รับแจ้งจะทำการตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริงผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องทำการนำเนื้อหาหรือข้อความนั้นๆออกจากเว็บไซต์ และทางโค้ดออเร้นจ์โฮสติ้งต้องมั่นใจว่าข้อความดังกล่าวที่ผิดกฏถูกลบออกไปจากระบบ และหากผู้ดูแลเว็บไซต์เห็นว่าไม่ผิดกฏหมายหรือผิดกฏของกระทรวง ICT ผู้ดูแลและทางผู้ให้บริการโฮสติ้งจะต้องหารือกันเพื่อหาทางออกของปัญหานี้ซึ่งถ้า ICT ตรวจสอบแล้วว่าผิดจริงผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องนำเนื้อหาหรือบทความนั้นออกทันที

ท่านสามารถติดต่อยังทีมซัพพอทของเราเพื่อแจ้งสำหรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ที่ทำการโฮสกับทางเรา
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.